هزینه نیروی کار اتحادیه پولی اروپا بالاتر از حد انتظار (3%) در سه ماهه چهارم: واقعی (5.7%)منبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-labor-cost-above-expectations-3-in-4q-actual-57-202303171000