افزایش چشمگیر نرخ در سال آینده مورد نیاز خواهد بود – TDS

CBRT یک ماه پس از پایان چرخه تسهیل، نرخ بازپرداخت یک هفته‌ای معیار را روی 9.00 درصد قرار داد. این با انتظارات و اجماع ما مطابقت دارد. ساختار اصلی بیانیه CBRT در مقایسه با بیانیه نوامبر بدون تغییر باقی مانده است.

اظهار نظر مبنی بر اینکه «بررسی جامع چارچوب سیاست با هدف تشویق به افزایش دائمی و تقویت‌شده در همه ابزارهای سیاست CBRT ادامه می‌یابد» ممکن است به راحتی به عنوان امکان تسهیل بیشتر در مسیر تعبیر شود. CBRT به اهداف خود دست می یابد. در حالی که این همیشه یک احتمال متمایز بوده است، به نظر می رسد CBRT هیچ نگرانی از تفسیر نادرست بازار نشان نمی دهد. و این عدم نگرانی برای ما نگران کننده است. بازار نیز ممکن است خود را برای این امر ناآماده ببیند.»

ما همچنان معتقدیم که افزایش چشمگیر نرخ بهره در سال آینده مورد نیاز خواهد بود، اما نه قبل از اینکه لیر دوباره کاهش یابد. به نظر می‌رسد شرایط کنونی در کوتاه‌مدت از نگاه منفی به لیر جلوگیری می‌کند، اما پس‌زمینه اساسی همچنان نشان می‌دهد که این مسیر کمترین مقاومت است.»


منبع: https://www.fxstreet.com/news/turkiye-dramatic-rate-hikes-will-be-needed-next-year-tds-202212231601بانک مرکزی جمهوری ترکیه در روز پنجشنبه نرخ بهره اصلی خود را بدون تغییر در 9.00 درصد نگه داشت. تحلیلگران TD Securities همچنان بر این باورند که افزایش چشمگیر نرخ در سال 2023 مورد نیاز خواهد بود.

نقل قول های کلیدی: