CHF هنوز از جذابیت “پناهگاه امن” لذت می برد، اما این عامل در هفته های آینده کمتر حمایت کننده خواهد بود – HSBC


منبع: https://www.fxstreet.com/news/chf-still-enjoys-safe-haven-allure-but-this-factor-will-be-less-supportive-in-the-coming-weeks-hsbc-202304051436

اقتصاددانان در HSBC در مورد چشم انداز فرانک سوئیس بحث می کنند. احتمالاً «پناهگاه امن» آن در هفته‌های آینده کمتر مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

CHF تا حد زیادی در برابر دلار در هفته های آینده حرکت می کند

«ضعف CHF در برابر یورو ممکن است با مداخلات SNB FX کاهش یابد اما معکوس نشود.»

CHF هنوز هم می‌تواند از جذابیت گاه به گاه «منابع امن» لذت ببرد، اما ما انتظار داریم که این عامل در هفته‌های آینده کمتر مورد حمایت قرار گیرد.»


اشتراک گذاری:

ما انتظار داریم که CHF در هفته های آینده تا حد زیادی در مقابل دلار آمریکا حرکت کند.