گزینه FX برای کاهش 30 می NY منقضی می شود

– AUD/USD: مقادیر AUD


اشتراک گذاری:

– NZD/USD: مقادیر NZD


منبع: https://www.fxstreet.com/news/fx-option-expiries-for-may-30-ny-cut-202305300529USD/CAD: مقادیر USD

– EUR/USD: مبالغ یورو

  • 1.0620 378 متر
  • 1.0670 615 متر
  • 1.0700 1.1b
  • 1.0770 1.1b
  • 1.0785 643 متر

– USD/JPY: مقادیر USD

FX انقضای گزینه برای قطع 30 مه نیویورک در ساعت 10:00 به وقت شرقی، از طریق DTCC، در زیر قابل مشاهده است.

– GBP/USD: مقادیر GBP