ولز فارگو – بازار کار برای فدرال رزرو بسیار داغ است

رشد حقوق و دستمزد 263 هزار نفری در این مرحله از چرخه تجاری هنوز بسیار سریع است و رشد دستمزد 5% 1-1/2 درصد بالاتر از آنچه با هدف تورم فدرال رزرو مطابقت دارد، است. کاهش نرخ بهره به 50 واحد بر ثانیه در ماه دسامبر محتمل به نظر می رسد، اما فدرال رزرو هنوز در چرخه انقباض خود راه هایی در پیش دارد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/us-labor-market-remains-far-too-hot-for-the-feds-liking-wells-fargo-202212021612دلار آمریکا پس از انتشار گزارش اشتغال آمریکا که اعدادی بهتر از حد انتظار را نشان می‌داد، کاهش هفتگی را کاهش داد. تحلیلگران ولز فارگو خاطرنشان می‌کنند که دستاوردهای شغلی در سراسر صنایع، از جمله در بخش‌های حساس به چرخه مانند ساخت‌وساز و تولید، نسبتاً گسترده است. آنها استدلال می‌کنند که بازار کار برای فدرال رزرو بسیار داغ است و برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی، رشد بسیار کندتری در اشتغال و دستمزدها لازم است.

نقل قول های کلیدی:

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی بار دیگر انتظارات گذشته را شکست و در ماه نوامبر 263 هزار افزایش یافت. دستاوردهای اشتغال بر اساس نسبتاً گسترده ای در سراسر صنایع، از جمله در بخش های حساس به چرخه مانند ساخت و ساز و تولید، بود. میانگین رشد درآمد ساعتی بسیار قوی‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد بود، و نیروی کار جدیدی که ممکن است به کاهش آب کمک کند، بار دیگر در دسترس نبود: نرخ مشارکت نیروی کار یک دهم کاهش یافت و اکنون کمتر از ژانویه است.