فشار نزولی در حال افزایش است – Credit Suisse

USDCHF مقاومت کلیدی 1.0071 را رد کرده است. تحلیلگران Credit Suisse نشانه هایی را مشاهده می کنند که فشار نزولی در حال افزایش است.

پاک کردن بالای تهدید


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usdchf-downside-pressure-is-mounting-credit-suisse-202211090955

ما فکر می کنیم که فشار نزولی در حال افزایش است. حمایت کلیدی در میانگین 55 روزه و پایین‌ترین قیمت اخیر در 0.9840/38 مشاهده می‌شود، که بسته شدن کمتر از آن می‌تواند باعث ایجاد یک «دوباله» نزولی و احتمالاً مسیری روشن تا 0.9737 بعدی و احتمالاً به سمت 200 روزه شود. میانگین در 0.9616.”

هر چند حرکت پایدار بالای 1.0071/1.0148، تفکرات مربوط به جابه‌جایی پایین‌تر در محدوده را نفی می‌کند و در عوض نشان‌دهنده بهبود قوی‌تر به سمت 1.0235 است.