شاخص PMI تولیدی HSBC هند در ماه مارس کمتر از انتظارات (59.4) به 59.1 رسید.

شاخص PMI تولیدی HSBC هند در ماه مارس کمتر از انتظارات (59.4) به 59.1 رسید.

منبع: https://www.fxstreet.com/news/india-hsbc-manufacturing-pmi-came-in-at-591-below-expectations-594-in-march-202404020505