سود اضافی در کوتاه مدت ذخیره می شود


اشتراک گذاری:

  • EUR/JPY به سودهای اخیر می افزاید و به 150.00 نزدیک می شود.
  • ادامه روند صعودی می تواند منطقه 151.00 را دوباره مشاهده کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-jpy-price-analysis-extra-gains-in-store-near-term-202306021053

به نظر می رسد بهبود بیشتر یک سناریوی کوتاه مدت قابل قبول است و یک شکست متقاعد کننده از سطح دور در 151.00 می تواند متقاطع را تشویق کند تا در آینده نه چندان دور با قله 2023 در 151.61 (2 مه) روبرو شود.

EUR/JPY بهبودی را پس از پیشرفت روز پنجشنبه تمدید می کند و به معیار اصلی 150.00 در روز جمعه معامله می کند.

تا کنون، روند صعودی بیشتر به نظر می رسد در حالی که کراس بالاتر از SMA 200 روزه، امروز در 143.95 معامله می شود.

نمودار روزانه EUR/JPY