سود اضافی در کوتاه مدت ذخیره می شود

به نظر می رسد بهبود بیشتر یک سناریوی کوتاه مدت قابل قبول است و یک شکست متقاعد کننده از سطح دور در 151.00 می تواند متقاطع را تشویق کند تا در آینده نه چندان دور با قله 2023 در 151.61 (2 مه) روبرو شود.

EUR/JPY بهبودی را پس از پیشرفت روز پنجشنبه تمدید می کند و به معیار اصلی 150.00 در روز جمعه معامله می کند.


اشتراک گذاری:

  • EUR/JPY به سودهای اخیر می افزاید و به 150.00 نزدیک می شود.
  • ادامه روند صعودی می تواند منطقه 151.00 را دوباره مشاهده کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-jpy-price-analysis-extra-gains-in-store-near-term-202306021053

تا کنون، روند صعودی بیشتر به نظر می رسد در حالی که کراس بالاتر از SMA 200 روزه، امروز در 143.95 معامله می شود.

نمودار روزانه EUR/JPY