در مرحله بعدی 1.0480 قرار می گیرد

بالاتر از دومی، جفت می تواند حرکت به سطح دور در 1.0500 را هدف قرار دهد.

نمودار روزانه EUR/USD


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-price-analysis-next-on-the-upside-comes-10480-202211241439

یورو/دلار آمریکا در بحبوحه ادامه حرکت صعودی روز پنجشنبه، با خط مقاومت چند ماهه در اطراف 1.0450 معاشقه می کند.

بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه، امروز در 1.0391، برای تغییر چشم انداز این جفت ارز به سمت مثبت و در نتیجه امکان افزایش بیشتر برای بازدید بالقوه بالاترین قیمت نوامبر در 1.0481 (15 نوامبر) مورد نیاز است.

  • EUR/USD برای سومین جلسه متوالی افزایش یافت و از 1.0400 عبور کرد.
  • افزایش بیشتر می تواند اوج ماهانه در حدود 1.0480 را به چالش بکشد.