تورم اصلی خیلی بالاست، انتظارات بالا رفته است

رئیس ارشد بانک مرکزی در کمیته مالی و هزینه ها درباره نکات مربوط به بیانیه سیاست پولی فوریه صحبت می کند.

نکات کلیدی

  • فعالیت بازسازی ممکن است به فشار تورمی بیفزاید.
  • شرایط پولی باید سخت تر شود.

بیشتر در راه است …


منبع: https://www.fxstreet.com/news/rbnzs-orr-core-inflation-is-too-high-expectations-elevated-202302221914


اشتراک گذاری:

آدریان اور، رئیس بانک مرکزی نیوزلند، گفته است که تورم اصلی بسیار بالاست و انتظارات بالا رفته است.