تراز تجاری اتحادیه پولی اروپا در ماه نوامبر به 15.2 میلیارد یورو رسید که بالاتر از پیش بینی ها (34.3 میلیارد یورو) در ماه نوامبر بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-trade-balance-sa-came-in-at-eu-152b-above-forecasts-eu-343b-in-november-202301131001