اقتصاد با محیط بیرونی پیچیده تر و شدیدتری مواجه است

به گزارش رویترز، برنامه‌ریز دولتی چین، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) روز جمعه اعلام کرد که اقتصاد در بحبوحه تضعیف رشد اقتصادی جهانی با محیط خارجی پیچیده‌تر و شدیدتری مواجه است، که به کار سختی برای ترویج بهبود مستمر نیاز دارد.

بیشتر در راه است


منبع: https://www.fxstreet.com/news/chinas-ndrc-economy-faces-more-complex-severe-external-environment-202212160415