افزایش تولید صنعتی منطقه یورو در ماه فوریه 1.5 درصد در مقایسه با 1.0 درصد پیش بینی شده

منطقه یورو داده های رسمی روز چهارشنبه نشان داد که تولید صنعتی روند صعودی خود را در فوریه ادامه می دهد و نشان می دهد که بهبود بخش تولید در حال حفظ است.

Eurostats در آخرین انتشار خود اعلام کرد که تولید صنعتی منطقه یورو 1.5 درصد در ماه گذشته افزایش یافت، در مقابل 1.0 درصد پیش بینی شده و 0.7 درصد چاپ قبلی.

ارز مشترک نتوانست هیچ الهامی از چهره های صنعتی خوش بین آلمان پیدا کند. در زمان نگارش، یورو/دلار آمریکا در حدود 1.1010 معامله می شود و 0.21% در روز افزایش می یابد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eurozone-industrial-production-increases-by-15-mom-in-february-vs-10-expected-202304130901

به صورت سالانه، تولید صنعتی قاره کهن در فوریه به 2.0 درصد رسید در مقابل رقم 0.9 درصدی ثبت شده در ژانویه و 1.5 درصد برآوردها.

مفاهیم FX


اشتراک گذاری: