احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2023 یک «تغییر سکه» است

جفری گانلاک، پادشاه اوراق قرضه وال استریت و بنیانگذار و مدیر اجرایی DoubleLine Capital، نظر خود را در مورد چشم انداز سیاست فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) پس از اولین نشست امسال ارائه کرد.

نقل قول های کلیدی

احتمال رکود در سال جاری کاهش یافته است. هنوز بالای 50 درصد است.

فکر کنید یک افزایش نرخ دیگر باقی مانده است.

مطالب مرتبط


منبع: https://www.fxstreet.com/news/doublelines-gundlach-odds-of-a-2023-fed-rate-cut-are-a-coin-flip-202302020214

همه ما باید خدمات اصلی مسکن سابق را تماشا کنیم.

احتمال کاهش نرخ در سال 2023 یک «تغییر سکه» است.