احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2023 یک «تغییر سکه» است

فکر کنید یک افزایش نرخ دیگر باقی مانده است.

مطالب مرتبط


منبع: https://www.fxstreet.com/news/doublelines-gundlach-odds-of-a-2023-fed-rate-cut-are-a-coin-flip-202302020214احتمال رکود در سال جاری کاهش یافته است. هنوز بالای 50 درصد است.

همه ما باید خدمات اصلی مسکن سابق را تماشا کنیم.

جفری گانلاک، پادشاه اوراق قرضه وال استریت و بنیانگذار و مدیر اجرایی DoubleLine Capital، نظر خود را در مورد چشم انداز سیاست فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) پس از اولین نشست امسال ارائه کرد.

نقل قول های کلیدی

احتمال کاهش نرخ در سال 2023 یک «تغییر سکه» است.