آخرین خبر: همانطور که انتظار می رفت، تولید ناخالص داخلی اولیه بریتانیا در سه ماهه چهارم 2022 دچار رکود شدمنبع: https://www.fxstreet.com/news/breaking-uk-preliminary-gdp-stagnates-in-q4-2022-as-expected-202302100702