USD/INR به سمت نقطه میانی محدوده معاملاتی 81-83 معامله می شود – Credit Suisse

ما ترجیح می‌دهیم رالی‌های USD/INR را نزدیک به 82.70 کاهش دهیم و فکر می‌کنیم که این جفت ارز به سمت نقطه میانی محدوده معاملاتی باز خواهد گشت.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-inr-to-trade-back-towards-the-mid-point-of-the-81-83-trading-range-credit-suisse-202306070948

ما هنوز فکر می کنیم که مداخله RBI محرک اصلی نرخ ارز USD/INR است. RBI از اکتبر 2022 در ساعت 81.00 و 83.00 مداخله کرده است. بعید است که تصمیم برای افزایش یا توقف در 8 ژوئن این سطوح مداخله RBI را تغییر دهد. بنابراین، ما محدوده پیش‌بینی USD/INR خود را از 81.00 تا 83.00 تکرار می‌کنیم.


اشتراک گذاری:

اقتصاددانان در Credit Suisse پیش از نشست بانک مرکزی هند (RBI) چشم انداز USD/INR را تحلیل می کنند.

RBI برای اعمال محدوده معاملاتی 81.00-83.00 USD/INR مداخله خواهد کرد.