PMI خدمات ISM در دسامبر در مقابل 55 مورد انتظار به 49.6 کاهش یافت

فعالیت اقتصادی در بخش خدمات ایالات متحده در ماه دسامبر کاهش یافت و PMI خدمات ISM از 56.5 در نوامبر به 49.6 کاهش یافت. این قرائت بسیار بدتر از انتظار بازار 55 بود.

جزئیات بیشتر این نشریه نشان می‌دهد که شاخص اشتغال از 51.5 به 49.8 و شاخص قیمت‌های پرداخت شده از 70 به 67.6 کاهش یافته است، در مقایسه با انتظار بازار 71.5.

واکنش بازار

پس از نظرسنجی ناامیدکننده PMI، دلار آمریکا دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت. در زمان نوشتن، شاخص دلار آمریکا با 0.32 درصد کاهش در روز به 104.80 رسید.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/us-ism-services-pmi-slumped-to-496-in-december-vs-55-expected-202301061509

  • PMI خدمات ISM ایالات متحده در دسامبر به زیر 50 رسید.
  • دلار آمریکا در برابر رقبای اصلی خود به تضعیف ادامه می دهد.