GBP/USD در روزهای آینده به منطقه 1.2800/1.2850 سقوط می کند – ING

ما همچنان در روزهای آینده طرفدار کاهش GBP/USD در منطقه 1.2800/1.2850 هستیم، اما کمتر متقاعد به پتانسیل صعودی EUR/GBP در رویدادهای ریسک FOMC و ECB در هفته آینده هستیم.

این سوال که آیا بانک انگلستان 25 واحد در ثانیه افزایش خواهد یافت یا 50 واحد در ثانیه همچنان باز است. ما در اردوگاه 25 bps هستیم در حالی که بازارها در 35 bps قیمت گذاری می کنند که نزدیک به تقسیم 50/50 است.

اقتصاددانان ING چشم انداز پوند را تحلیل می کنند.

نوسان GBP باید بالا بماند


اشتراک گذاری:


منبع: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-to-drop-into-the-12800-12850-area-in-the-coming-days-ing-202307200931

نوسانات پوند باید بالا بماند.