GBP/USD در روزهای آینده به منطقه 1.2800/1.2850 سقوط می کند – ING

نوسانات پوند باید بالا بماند.

اقتصاددانان ING چشم انداز پوند را تحلیل می کنند.

نوسان GBP باید بالا بماند


اشتراک گذاری:

ما همچنان در روزهای آینده طرفدار کاهش GBP/USD در منطقه 1.2800/1.2850 هستیم، اما کمتر متقاعد به پتانسیل صعودی EUR/GBP در رویدادهای ریسک FOMC و ECB در هفته آینده هستیم.

این سوال که آیا بانک انگلستان 25 واحد در ثانیه افزایش خواهد یافت یا 50 واحد در ثانیه همچنان باز است. ما در اردوگاه 25 bps هستیم در حالی که بازارها در 35 bps قیمت گذاری می کنند که نزدیک به تقسیم 50/50 است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-to-drop-into-the-12800-12850-area-in-the-coming-days-ing-202307200931