EUR/USD برای رسیدن به سطوح 1.10 در سال 2023 – Commerzbank

ببینید: EUR/USD ممکن است افزایش قابل توجهی از حرکت نرخ در سه ماهه اول داشته باشد – SocGen

اقتصاددانان در Commerzbank پیش بینی EUR/USD خود را تغییر دادند. اکنون انتظار می رود این جفت در سال آینده به سطح 1.10 برسد.

نه یک سال دلار دیگر

اگر بانک مرکزی اروپا از کاهش نرخ بهره در سال آینده خودداری کند – همانطور که ما انتظار داریم – یورو می تواند کمتر از امسال غیرجذاب به نظر برسد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-to-reach-levels-of-up-to-110-in-2023-commerzbank-202211251532

با توجه به چرخش نرخ بهره مورد انتظار فدرال رزرو، بعید است که این وضعیت در سال 2023 باقی بماند.

“هدف قیمت EUR/USD ما برای سال 2023 1.10 است.”