7.1339 در مقابل آخرین بسته شدن 7.1540

در معاملات اخیر امروز، بانک خلق چین (PBOC) یوان (CNY) را در 7.1339 در مقابل تعیین کرد. آخرین بسته شدن 7.1540.

درباره رفع مشکل

یوان خشکی (CNY) در محدودیت های تجاری با یوان دریایی (CNH) متفاوت است، این مورد آخر به شدت کنترل نمی شود.

هر روز صبح، بانک خلق چین (PBOC) بر اساس سطح بسته شدن یوان در روز گذشته و قیمت‌هایی که از فروشنده بین بانکی گرفته شده است، به اصطلاح ثابت روزانه را تعیین می‌کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-cny-fix-71339vs-the-last-close-of-71540-202211250121چین کنترل شدیدی بر نرخ یوان در سرزمین اصلی دارد.