1.27/1.28 در رادار – Scotiabank


منبع: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-127-128-on-the-radar-scotiabank-202305051357

به یاد بیاورید که پوند هفته گذشته موفق شد به صورت هفتگی بالای 1.2445 بسته شود – سطحی که به وضوح مانع از افزایش در این حرکت صعودی شد – تا حرکت گاو نر کمی بیشتر شود و 1.27/1.28 در رادار قرار گیرد.”


اشتراک گذاری:

GBP/USD سود را افزایش می دهد. اقتصاددانان Scotiabank انتظار دارند که این جفت رنگ مثبت خود را حفظ کند.

فشار مداوم برای استحکام GBP بیشتر

سیگنال‌های حرکت ثابت روند حاکی از پشتیبانی محکم در افت‌های جزئی و فشار مداوم برای استحکام بیشتر پوند است.

“پشتیبانی روزانه 1.2580 است، با حمایت قوی تر در حال حاضر در 1.2540/50.”