1.27/1.28 در رادار – Scotiabank

به یاد بیاورید که پوند هفته گذشته موفق شد به صورت هفتگی بالای 1.2445 بسته شود – سطحی که به وضوح مانع از افزایش در این حرکت صعودی شد – تا حرکت گاو نر کمی بیشتر شود و 1.27/1.28 در رادار قرار گیرد.”


منبع: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-127-128-on-the-radar-scotiabank-202305051357

“پشتیبانی روزانه 1.2580 است، با حمایت قوی تر در حال حاضر در 1.2540/50.”

GBP/USD سود را افزایش می دهد. اقتصاددانان Scotiabank انتظار دارند که این جفت رنگ مثبت خود را حفظ کند.

فشار مداوم برای استحکام GBP بیشتر


اشتراک گذاری:

سیگنال‌های حرکت ثابت روند حاکی از پشتیبانی محکم در افت‌های جزئی و فشار مداوم برای استحکام بیشتر پوند است.