گزینه FX برای کاهش 13 ژوئن NY منقضی می شود

– NZD/USD: مقادیر NZD

– USD/CAD: مقادیر USD

– USD/JPY: مقادیر USD

  • 137.50 451 متر
  • 139.50-60 659 متر
  • 141.00 361 متر

FX انقضای گزینه برای قطع 13 ژوئن نیویورک در ساعت 10:00 به وقت شرقی، از طریق DTCC، در زیر قابل مشاهده است.

– GBP/USD: مقادیر GBP

– EUR/GBP: مبالغ یورو


منبع: https://www.fxstreet.com/news/fx-option-expiries-for-june-13-ny-cut-202306130639

– AUD/USD: مقادیر AUD

– EUR/USD: مبالغ یورو

  • 1.0600 1.4b
  • 1.0675 510 متر
  • 1.0700 598 متر
  • 1.0735 602 متر
  • 1.0750 1.2b
  • 1.0775 660 متر
  • 1.08 1.3b


اشتراک گذاری: