گزینه FX برای قطع 9 مارس NY منقضی می شود

– USD/JPY: مقادیر USD

  • 136.50 1.0b
  • 137.00 1.5b
  • 138.00 810 متر


اشتراک گذاری:

– AUD/USD: مقادیر AUD

FX انقضای گزینه برای قطع 9 مارس نیویورک در ساعت 10:00 به وقت شرقی، از طریق DTCC، در زیر قابل مشاهده است.

– USD/CAD: مقادیر USD

– EUR/GBP: مبالغ یورو


منبع: https://www.fxstreet.com/news/fx-option-expiries-for-mar-9-ny-cut-202303090852

– GBP/USD: مقادیر GBP

– EUR/USD: مبالغ یورو

  • 1.0500 1.1b
  • 1.0530 1.1b
  • 1.0575 1.1b
  • 1.0585 504 متر
  • 1.0600 1.7b