گزینه FX برای قطع 24 مارس NY منقضی می شود

– USD/CAD: مقادیر USD

 • 1.3600-05 606 متر
 • 1.3620-30 1.1b

– EUR/USD: مبالغ یورو

 • 1.0675-80 627 متر
 • 1.0700-10 1.4b
 • 1.0800 1.6b
 • 1.0850 539 متر
 • 1.0875 509 متر
 • 1.0890-10 656 متر

اشتراک گذاری:

– EUR/GBP: مبالغ یورو


منبع: https://www.fxstreet.com/news/fx-option-expiries-for-mar-24-ny-cut-202303240543

– AUD/USD: مقادیر AUD

FX انقضای گزینه برای قطع 24 مارس نیویورک در ساعت 10:00 به وقت شرقی، از طریق DTCC، در زیر قابل مشاهده است.

– USD/JPY: مقادیر USD

 • 130.00 830 متر
 • 131.00 592 متر
 • 132.95-00 1.3b