گزینه FX برای قطع 14 فوریه نیویورک منقضی می شودمنبع: https://www.fxstreet.com/news/fx-option-expiries-for-feb-14-ny-cut-202302140914