گزینه FX برای قطع 14 جولای نیویورک منقضی می شود

– USD/CAD: مقادیر USD

 • 1.3040795 متر
 • 1.3100 700 متر
 • 1.3225 502 متر
 • 1.3265 368 متر
 • 1.3440 316 متر


منبع: https://www.fxstreet.com/news/fx-option-expiries-for-july-14-ny-cut-202307140916

FX انقضای گزینه برای قطع 14 جولای نیویورک در ساعت 10:00 به وقت شرقی، از طریق DTCC، در زیر قابل مشاهده است.

– EUR/USD: مبالغ یورو

 • 1.0900 1.3b
 • 1.0925 486 متر
 • 1.0960 1.8b
 • 1.1000 2.4b
 • 1.1075 460 متر
 • 1.1120 818 متر
 • 1.1165 545 متر
 • 1.1200 971 متر

– USD/CHF: مقادیر USD

– USD/JPY: مقادیر USD

 • 140.00 780 متر
 • 141.00 570 متر
 • 141.25 550 متر
 • 141.50 439 متر
 • 144.00 450 متر


اشتراک گذاری:

– AUD/USD: مقادیر AUD