گاوها با احتیاط به مقاومت پویای روزانه می روند


اشتراک گذاری:

  • گاوهای WTI برای آزمایش تعهدات خرس در مقاومت پویا حرکت می کنند.
  • 72.700 دلار در مقابل 66.80 ثانیه در بازی در لانه خرس.
تقاضای کالا تا پایان ماه با انتظارات بازار از تداوم سیاست جنگ‌طلب بانک مرکزی که احساسات بازار نفت را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاران را شاهد شیب نزولی خود نگه داشته است، کاهش می‌یابد.

این یک حرکت محتاطانه توسط گاو نر بوده است، بدون اعتقاد!


منبع: https://www.fxstreet.com/news/wti-price-analysis-bulls-drive-into-daily-dynamic-resistance-albeit-with-caution-202306302041

از سوی دیگر:

با این حال، نمودار روزانه WTI تصویر متفاوتی را ترسیم می کند زیرا ساختار در سمت نزولی دوباره همچنان ادامه دارد. ما مقاومت روزانه را در 70 دلار شکستیم که می تواند در شکستن سه ماهه بالای دسته 72 دلار و هدف روزانه قابل توجه باشد:

نمودار روزانه WTI