کرون در پایان سال نسبت به تابستان – Nordea – ضعیف تر خواهد بود

ما معتقدیم که ترن هوایی NOK در طول تابستان ادامه خواهد داشت و شاهد معامله EUR/NOK در حدود ساعت 12.30 در طول تابستان خواهیم بود. با این حال، حرکت های بالاتر را نمی توان حذف کرد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-nok-krone-will-be-less-weak-towards-year-end-than-during-the-summer-nordea-202306020623

اقتصاددانان در Nordea انتظار دارند EUR/NOK در طول تابستان در حدود 12.30 معامله شود و احتمال تضعیف NOK بیشتر باشد.

درد بیشتر برای NOK پیش رو


اشتراک گذاری:

ما معتقدیم که NOK در پایان سال نسبت به تابستان کمتر ضعیف خواهد بود. یکی از دلایل دیدگاه ما این است که قیمت گاز احتمالاً در طول زمستان افزایش می‌یابد که به معنای خرید بالاتر NOK از شرکت‌های نفتی است.