کار تیمی چیست و چطور باید مهارت کار تیمی را ارتقا داد؟ کاربوم | allescape

با تعریف‌کردن سه تا پنج هدف اصلی بلندپروازانه، کیفی، عملی و دارای زمان محدود در سطوح شرکت و تیم، اولین قدم‌ها را در راستای افزایش بهره‌وری در کار تیمی بردارید. به‌عنوان زیرمجموعه هر هدف، تنها سه الی چهار نتیجه قابل‌اندازه‌گیری تعریف کنید؛ و نه بیشتر. اهداف و نتایج کلیدی شما باید در عین چالش‌برانگیزبودن، قابل‌سنجش و دست‌یافتنی باشند.

کار تیمی چیست و چطور باید مهارت کار تیمی را ارتقا داد؟

انسان‌ها از دیرباز برای دست یافتن به اهداف بزرگ‌تر، با هم همکاری می‌کردند و به نوعی تکمیل کننده‌ی فعالیت‌های یکدیگر بودند. در این مدت اشتباهات و مشکلات زیادی را در انجام کارهای تیمی کارمندان‌تان می‌توانید پیدا کنید و رفع کنید. از تیم کارمندان‌تان بخواهید تا پیشنهادات‌شان برای بهتر شدن کار گروهی را با اتفاقات اتاق فرار شما درمیان بگذراند.

تأثیر توانمندسازی و آموزش مدیران و کارکنان بر تعهدسازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی کار تیمی(مورد مطالعه: شهرداری کرج)

در پاسخ به این سوال که هدف از تشکیل تیم و کار تیمی چیست باید بگوییم که از سال‌ها پیش مدیران، دریافتند که همیشه چند ذهن، بهتر از یک ذهن، آنها را در رسیدن به اهداف کاری یاری خواهد کرد. ازاین‌رو شروع به ایجاد گروه‌های مختلف در پیشه‌های خود کردند تا همکاران بتوانند ایده‌های خود را در مورد سوژه‌های گروه به‌اشتراک بگذارند. از سوی دیگر تیم‌ها را تشکیل دادند، برای مقابله با هدف یا پروژه‌ای خاص و معمولا کوتاه‌مدت تا بتوانند از تخصص جمعی افراد مختلف بهره ببرند. به‌همین‌خاطر داشتن توانایی انجام «کار تیمی» و «کار گروهی» از نیازهای اساسی در محیط کار به حساب می‌آید.

  • بنابراین اگر شما در مقام یک رهبر یا یک عضو از یک گروه بتوانید چند مورد از اصول فوق را به درستی اجرا کنید، سایر اصول نیز خود به خود ایجاد خواهند شد.
  • مشکلات کار تیمی در سازمان زمانی جدی می‌شود که اعضای تیم، از فردی که مسئولیت پذیری ندارند دوری می‌کنند.
  • از سوی دیگر ممکن است خواهان مسئولیت بیشتر یا فرصتی برای رشد مهارت‌هایشان باشند.
  • عضو تیم B در مرحله بعد تجربه منفی خود را به اشتراک می‌گذارد و تیم A جنبه‌های مثبت آن را از دیدگاه خود عنوان می‌کند.
  • علاوه بر این‌ها، مدیریت سازنده‌ی تضادها در کار تیمی به حل مسائل منجر می‌شود.
کار تیمی چیست و چطور باید مهارت کار تیمی را ارتقا داد؟ کاربوم | allescape

این بازی کل تیم شما را تشویق می‌کند تا با هم یک داستان بسازند. برای انجام این کار، هر یک از اعضای تیم کلمه‌ای را بیان می‌کند و با هم باید یک داستان معنادار خلق کنند. تنها چیزی که برای این بازی لازم است تیم شما و یک توپ نرم است. توپ را به یکی از اعضای تیم بدهید و به گروه بگویید تا توپ را به حلقه‌های دایره که از اعضای تیم تشکیل شده، پرتاپ کنند. قبل از پرتاب، شخصی که توپ را در اختیار دارد باید نام شخصی را که به سمت او پرتاب می‌کند، بگوید. برای شروع، ۶ عدد لیوان یک‌بارمصرف برای هر گروه در نظر بگیرید.

۱۷. بازی میدان

در این سیستم رهبران در هر رده ی سازمانی کار را با تعریف اهداف سطح بالا، بلندپروازانه و کیفی آغاز می کنند. سپس مشخص می کنند که چگونه نتایج این اهداف باید اندازه گیری شوند. که سنجه های کلیدی نام دارند و میزان موفقیت تیم ها را اندازه گیری می کنند. اعضای تیم را به گروه‌های مساوی تقسیم کنید و بدون اینکه دلیل آن را بگویید، اشیایی را به صورت تصادفی در اختیار آنها قرار دهید.