چین به توانایی خود برای ثابت نگه داشتن قیمت ها اطمینان دارد

AUD/USD از نظرات بالا ناراضی است و محدوده خود را در حدود 0.6915 نگه می دارد که 0.24 درصد در روز افزایش یافته است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/ndrc-china-is-confident-in-its-ability-to-keep-prices-stable-202301120222

چین پایه محکمی برای ثابت نگه داشتن قیمت ها در سال 2023 دارد.

علیرغم افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین در ماه دسامبر، برنامه ریز دولتی این کشور، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC)، روز پنجشنبه گفت که “چین به توانایی خود برای ثابت نگه داشتن قیمت ها اطمینان دارد.”

نقل قول های اضافی

در سال 2023، فشار تورمی وارداتی در چین باقی خواهد ماند.

واکنش بازار