پلاتین باید به رشد خود ادامه دهد و در پایان سال 2023 با قیمت 1150 دلار معامله شود – Commerzbank

ما فقط پتانسیل صعودی محدودی را در کوتاه مدت می بینیم.

قیمت پلاتین در سال تقریباً 3 درصد افزایش یافته است که باعث می شود در سال جاری بهترین عملکرد را در بین تمام فلزات گرانبهای معامله شده در بورس داشته باشد. اقتصاددانان در Commerzbank پلاتین را با پتانسیل صعودی می بینند.

فقط پتانسیل صعودی محدود در کوتاه مدت

پلاتین باید تا اواسط سال آینده با قیمت 1050 دلار معامله شود. با افزایش قیمت طلا، پلاتین باید در نیمه دوم سال به رشد خود ادامه دهد و در پایان سال با قیمت 1150 دلار معامله شود. تفاوت قیمت با طلا در این صورت 700 دلار خواهد بود، که به این معنی است که پلاتین تا حدی با طلا خواهد رسید.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/platinum-should-continue-to-gain-and-trade-at-1-150-at-the-end-of-2023-commerzbank-202212301510