پتانسیل صعودی قابل توجهی برای XAG/USD – Commerzbank

تقاضا برای نقره در سال جاری به رکورد 1.21 میلیارد اونس (37600 تن) افزایش خواهد یافت. این افزایش 16 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/silver-price-analysis-substantial-upside-potential-for-xag-usd-commerzbank-202211251504موسسه Silver و Metals Focus ارقام جدیدی را منتشر کردند که عرضه و تقاضا را در بازار جهانی نقره نشان می‌دهد. بر این اساس، استراتژیست های Commerzbank انتظار دارند که فلزات گرانبها از یک حرکت صعودی قابل توجه برخوردار شوند.

کسری عرضه در بازار نقره به دلیل تقاضای بی سابقه

موسسه Silver و Metals Focus برای ETF های نقره که در تقاضای فیزیکی حساب نمی شوند، خروجی 110 میلیون اونس را پیش بینی کرده اند. در مقابل، عرضه نقره تنها 2 درصد رشد خواهد کرد و به 1.017 میلیارد اونس (31600 تن) خواهد رسید. بنابراین انتظار می رود بازار نقره کسری عرضه فیزیکی 194 میلیون اونس (6000 تن) را نشان دهد.

عملکرد قیمت نقره به اندازه کافی این ارقام را منعکس نمی کند، زیرا از ابتدای سال فقط 8 درصد کاهش یافته است. بنابراین ما پتانسیل صعودی قابل توجهی را برای نقره در نظر می گیریم.