هنگ کنگ SAR Nikkei Manufacturing PMI بالاتر از انتظارات (49) در دسامبر: واقعی (49.6)منبع: https://www.fxstreet.com/news/hong-kong-sar-nikkei-manufacturing-pmi-above-expectations-49-in-december-actual-496-202301050031