هنگامی که هدف تورم 2 درصد به طور مداوم برآورده شد، خروج از سیاست فوق‌العاده سست را بررسی می‌کند

هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در روز سه‌شنبه در حضور خود اظهاراتی درباره خروج از سیاست پولی فوق‌العاده سست این بانک ارائه کرد.

نظرات اضافی

حتی اگر دستمزدها 3 درصد افزایش یابد، بانک مرکزی آمریکا سیاست آسان فعلی خود را تا زمانی که تورم به 2 درصد برسد حفظ خواهد کرد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/bojs-kuroda-once-2-inflation-target-is-consistently-met-will-consider-exiting-ultra-loose-policy-202212060205

BoJ خطرات تورمی صعودی را پذیرفته است.