هنوز راه درازی برای رسیدن به 2٪ باقی مانده است – Commerzbankاشتراک گذاری:

اقتصاددانان در Commerzbank گزارش می دهند که امید به کاهش سریع بیشتر نرخ تورم در ابتدای سال 2023 کاهش قابل توجهی داشته است. بر این اساس، فدرال رزرو احتمالا چندین بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

بدون کاهش تورم بیشتر

بررسی ما از معیارهای اصلی مختلف نشان می دهد که روند تورم احتمالاً هنوز بالای 4 درصد است، بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو.

فدرال رزرو امیدوار است که اثرات افزایش نرخ ها به دلیل تأخیرهای معمول در تأثیر آن، هنوز آشکار نشده باشد. این تغییر خواهد کرد و فشارهای قیمتی به میزان قابل توجهی با پیشرفت سال کاهش خواهد یافت. اگر این اتفاق نیفتد، آشکار است که فدرال رزرو به اندازه کافی تقاضا را کاهش نداده است. افزایش قابل توجهی بیشتر از آنچه قبلاً انتظار می رفت (پیش بینی ما: سه افزایش دیگر تا ژوئن با 25 امتیاز پایه هر کدام به 5.50 درصد برای انتهای محدوده هدف) محتمل است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/us-inflation-still-a-long-way-to-go-to-2-commerzbank-202302281456