هدف پایان سال 2023 4500 – دویچه بانک

پس از یک عملکرد ثابت در سه ماهه دوم به دلیل ایجاد نگرانی های رکود، سهام پس از آن در سه ماهه سوم با شروع رکود به میزان قابل توجهی سقوط می کند و S&P 500 به 3250 سقوط می کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/sp-500-index-year-end-2023-target-of-4500-deutsche-bank-202302141446

ما انتظار داریم که S&P در نیمه راه رکود به پایین بیاید و در طول سه ماهه چهارم افت را جبران کند و تا پایان سال 2023 به 4500 برسد.


اشتراک گذاری:

در کوتاه‌مدت، شاهد ادامه روند صعودی بازار نزولی از سه ماهه اول تا سه ماهه دوم هستیم.

اقتصاددانان دویچه بانک انتظار دارند که شاخص S&P 500 در سه ماهه سوم به 3250 برسد. با این حال، انتظار می رود این شاخص برای پایان سال به 4500 افزایش یابد.

روند صعودی فعلی بازار نزولی تا سه ماهه اول تا سه ماهه دوم ادامه خواهد داشت