نظرسنجی مصرف کننده Westpac نیوزیلند بالاتر از پیش بینی ها (66.6) در سه ماهه اول: واقعی (77.7)منبع: https://www.fxstreet.com/news/new-zealand-westpac-consumer-survey-above-forecasts-666-in-1q-actual-777-202303212000