موقعیت های خالص CFTC ژاپن JPY NC به ¥-68.3K از ¥-68.7K ¥ قبلی افزایش یافت.

قیمت طلا تحت فشار نزولی شدید قرار گرفت و 2000 دلار قبل از بازگشت به منطقه 2010 دلار آزمایش شد. پس از اینکه داده های ایالات متحده نشان داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه آوریل 253,000 افزایش یافت، بسیار بالاتر از توافق بازار 179,000، بازده اوراق قرضه T 10 ساله ایالات متحده 2٪ افزایش یافت که باعث شد XAU/USD به سمت جنوب حرکت کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/japan-cftc-jpy-nc-net-positions-increased-to-y-683k-from-previous-y-687k-202305052034