موقعیت های خالص نفت CFTC ایالات متحده: 229.6K در مقابل 231.7K قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-cftc-oil-nc-net-positions-2296k-vs-previous-2317k-202212162319