موقعیت های خالص نفت CFTC ایالات متحده: 155.1K در مقابل 172.4K قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-cftc-oil-nc-net-positions-1551k-vs-previous-1724k-202306162031