موقعیت خالص CFTC S&P 500 NC ایالات متحده از -363.3 هزار دلار قبلی به -355.4 هزار دلار افزایش یافت.

قیمت طلا تحت فشار نزولی شدید قرار گرفت و 2000 دلار قبل از بازگشت به منطقه 2010 دلار آزمایش شد. پس از اینکه داده های ایالات متحده نشان داد که حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی در ماه آوریل 253000 افزایش یافت که بسیار بیشتر از توافق بازار 179000 بود، بازده اوراق قرضه T 10 ساله ایالات متحده 2% افزایش یافت که باعث شد XAU/USD به سمت جنوب حرکت کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-cftc-sp-500-nc-net-positions-climbed-from-previous-3633k-to-3554k-202305052034