موقعیت‌های خالص CFTC GBP NC بریتانیا: 51.2-£ در مقابل 39.2–هزار پوند قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-kingdom-cftc-gbp-nc-net-positions-ps-512k-vs-previous-ps-392k-202210212000