معکوس شدن این روند مستلزم تغییر پویایی بازار است – OCBC

اگر USD/JPY بین 2 تا 3 ین در روز نوسان داشته باشد، مقامات واقعاً می توانند اقدام کنند. گفته می‌شود، چنین فعالیت‌هایی (فک فک و غیره) احتمالاً فقط برای کاهش سرعت صعودی USD/JPY به‌خصوص اگر روند صعودی دست نخورده باقی بماند، مفید است.

اقتصاددانان در بانک OCBC درباره آمادگی سیاستگذاران برای اقدام بر روی ضعف ین بحث می کنند.

اگر USD/JPY بین 2-3 ین در روز نوسان داشته باشد، آنگاه مقامات واقعا می توانند اقدام کنند.

معکوس شدن این روند مستلزم تغییر پویایی بازار است (یعنی USD برای چرخش یا کاهش دیفرانسیل ها و غیره).


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-a-reversal-in-the-trend-would-require-market-dynamics-to-change-ocbc-202307041346


اشتراک گذاری: