معاملات آتی طلا: محدوده بیشتر روی کارت ها محدود شده استمنبع: https://www.fxstreet.com/news/gold-futures-further-range-bound-on-the-cards-202306190558