مطالبات مستمر بیکاری ایالات متحده به 1.775 میلیون رسید که بالاتر از پیش بینی ها (1.765 میلیون) در 2 ژوئن بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-continuing-jobless-claims-came-in-at-1775m-above-forecasts-1765m-in-june-2-202306151232