قراردادهای آتی نفت خام: بهبود ممکن است بیشتر شود


منبع: https://www.fxstreet.com/news/crude-oil-futures-recovery-could-extend-further-202210270534علاقه آزاد به بازارهای آتی نفت خام در روز چهارشنبه حدود 8.1 هزار قرارداد افزایش یافت و بر اساس قرائت های اولیه گروه CME به سومین تولید روزانه متوالی رسید. در همین راستا، حجم حدود 8.1 هزار قرارداد به روزانه قبلی اضافه شد.

WTI بالاترین قیمت اکتبر را نزدیک به 93.60 دلار هدف قرار داده است

افزایش شدید قیمت ها در روز چهارشنبه WTI با افزایش علاقه و حجم همراه بود، که نشان می دهد سودهای بیشتر در کوتاه مدت به نظر می رسد. با این حال، مانع افزایش فوری در اوج اکتبر در 93.62 دلار (10 اکتبر) است.