فشار نزولی بالاتر از SMA 200 روزه کاهش یافت

بالاتر از مورد دوم، انتظار می‌رود که سوگیری فروش کاهش یابد و می‌تواند چشم‌انداز را به سمت چشم‌انداز سازنده‌تر تغییر دهد.

نمودار روزانه EUR/JPY


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-jpy-price-analysis-downside-pressure-alleviated-above-the-200-day-sma-202301161033

به نظر می رسد تصحیح اخیر در ضربدر با اختلافاتی در اطراف محله 138.00 مواجه شده است. اگر ریباند سرعت پایدارتری داشته باشد، هدف بعدی در SMA کلیدی 200 روزه، امروز در 140.68 خواهد بود.

EUR/JPY مقداری بخار مورد نیاز را جمع آوری می کند و مانع 139.00 و فراتر از آن در ابتدای هفته را پس می گیرد.

  • EUR/JPY توانسته است کشش صعودی بالای 139.00 داشته باشد.
  • بعد در سمت بالا برای متقاطع SMA 200 روزه ظاهر می شود.