فشار نزولی بالاتر از SMA 200 روزه کاهش یافت


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-jpy-price-analysis-downside-pressure-alleviated-above-the-200-day-sma-202301161033

  • EUR/JPY توانسته است کشش صعودی بالای 139.00 داشته باشد.
  • بعد در سمت بالا برای متقاطع SMA 200 روزه ظاهر می شود.

EUR/JPY مقداری بخار مورد نیاز را جمع آوری می کند و مانع 139.00 و فراتر از آن در ابتدای هفته را پس می گیرد.

بالاتر از مورد دوم، انتظار می‌رود که سوگیری فروش کاهش یابد و می‌تواند چشم‌انداز را به سمت چشم‌انداز سازنده‌تر تغییر دهد.

نمودار روزانه EUR/JPY

به نظر می رسد تصحیح اخیر در ضربدر با اختلافاتی در اطراف محله 138.00 مواجه شده است. اگر ریباند سرعت پایدارتری داشته باشد، هدف بعدی در SMA کلیدی 200 روزه، امروز در 140.68 خواهد بود.