ضررهای بیشتر را نباید رد کرد

در صورتی که فروشندگان دوباره دست بالا را بدست آورند، تست دیگری از پایین ترین سطح YTD در 101.50 می تواند قبل از پایین ترین سطح می 2022 در حدود 101.30 (30 مه) شروع به افزایش سرعت کند. بیشتر به سمت جنوب، سطح 100.00 روانشناختی می آید.

DXY دو پیشرفت روزانه متوالی را پشت سر می گذارد و در ابتدای هفته به منطقه زیر 102.00 باز می گردد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-index-price-analysis-further-losses-should-not-be-ruled-out-202301301207

  • شاخص تحت فشار قرار گرفت و روز دوشنبه از 102.00 عبور کرد.
  • حملات ضعف می تواند منطقه 101.50 را در کوتاه مدت دوباره آزمایش کند.

در بلندمدت، در حالی که زیر SMA 200 روزه در 106.47 است، چشم انداز این شاخص منفی باقی می ماند.

نمودار روزانه DXY