صادرات اندونزی در ماه ژوئن به 21.18- درصد رسید، کمتر از انتظارات (18.65- درصد).منبع: https://www.fxstreet.com/news/indonesia-exports-came-in-at-2118-below-expectations-1865-in-june-202307170405