شکستن به زیر 1.0300 می تواند حرکت نزولی بیشتری ایجاد کند – ING


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-break-below-10300-could-fuel-more-bearish-momentum-ing-202211301004

سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار است داده های تورم منطقه یورو را تحت الشعاع قرار دهد. از نظر اقتصاددانان ING، جفت یورو/دلار آمریکا می‌تواند کاهش خود را در نزول زیر 1.0300 تسریع بخشد.

تورم به جای پاول کمانچه دوم را بازی می کند

شکستن به زیر 1.0300 می‌تواند حرکت نزولی بیشتری را تقویت کند و EUR/USD را به سطح 1.0200/1.0250 که در اوایل این هفته مشاهده شد بازگرداند.

«تاثیر داستان تورم بر یورو/دلار آمریکا، بطور قابل پیش بینی، محدود بوده است. عوامل خارجی و پویایی دلار همچنان عملکرد این جفت ارز را هدایت می کنند و با توجه به اینکه پاول، رئیس فدرال رزرو قرار است بعدا صحبت کند، امروز شاهد خطرات نزولی هستیم.